Head-slider
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Erfenisvakdag 2018-02-14T16:12:42+00:00

Erfenisvakdag

Twee keer per jaar organiseert de Stichting Nalatenschapsmediation een Erfenisvakdag. Een dag waarop de laatste ontwikkelingen op het gebied van nalatenschapsafwikkeling en nalatenschapsmediation aan bod komen.

Het doel van de Erfenisvakdagen is het creëren van een interdisciplinaire community rond erfrechtelijke thema’s en het onder de aandacht brengen van mediation als eigentijdse begeleidingsmethode bij de afwikkeling van nalatenschappen.

De community bestaat uit notarissen, erfrechtadvocaten, fiscalisten, mediators, docenten, onderzoekers, psychologen, rechters, executeurs testamentair, collaborative practitioners en andere professionals die actief zijn op het terrein van het erfrecht, de afwikkeling van nalatenschappen en preventie van problemen rondom afwikkeling.

def_620x79_ERFENISVAKDAGEN_BANNER

De volgende onderwerpen zijn reeds aan bod geweest:

  • De positie van de minderjarige in het erfrecht (najaar 2012)
  • De uitleg van het testament (mei 2013)
  • Het samengestelde gezin en de nalatenschap (november 2013)
  • Het Familiebedrijf en de nalatenschap (juni 2014)
  • Het hoe en waarom van nalatenschapsmedation (december 2014)

Bekijk de film van de erfenisvakdag, Het hoe en waarom van Nalatenschapsmediation.