[layerslider id="9"]
Erfenisvakdag 2014 2018-02-15T09:43:09+00:00

Erfenisvakdagen 2014

Bekijk de film van de erfenisvakdag, Het hoe en waarom van Nalatenschapsmediation.

Het hoe en waarom van nalatenschapsmediation (december 2014)

De dynamiek van nalatenschapsmedation

Nadat tijdens eerdere Erfenisvakdagen de positie van het minderjarige kind in een nalatenschap, de uitleg van het testament, het samengestelde gezin en de nalatenschap en de opvolging binnen het familiebedrijf zijn besproken is dit keer voor het thema De dynamiek van nalatenschapsmediation gekozen.

In mediation staan zowel de preventie als de oplossing van conflicten centraal. Nalatenschapsmediation integreert deze thematiek, maar gaat verder. Er is meer aandacht voor het conflict tussen het ik en de ander (en) maar ook tussen het ik, het voortleven en nabestaan in relatie tot de familie. Nalatenschapsmediators helpen de deelnemers onbekende wegen te ontdekken en verlengen bestaande.

De sprekers behandelen ieder vanuit de eigen professionele invalshoek de menselijke, zakelijke en juridische aspecten die spelen bij de begeleiding van mensen die geconfronteerd worden met een komend overlijden – de ante mortem-mediation- alsook bij de afwikkeling van een nalatenschap: post mortem-mediation.

Thema’s die op 12 december aan de orde zullen komen zijn onder andere:

 • De plaats van nalatenschapsmediation
 • Erfrecht en de invloed van nalatenschapsmediation
 • De opbouw van nalatenschapsmediation (structuur)
 • De mogelijkheden die er zijn om in een vroeg stadium de bedrijfsopvolging vorm te geven en daarmee de nalatenschap (deels) te regelen
 • De context: intergenerationele en culturele aspecten
 • De individuele psychologische aspecten (rouw en verlies)
 • De gouden rugzak: vermogende families en nalatenschapsmediation
 • Belang van een scherpe diagnose
 • De waarden of het erfgoed van een familie
 • Rouw en rouwprocessen
 • Familieverhoudingen en het familiesysteem
 • De belangen van de erfgenamen
 • Het familiebedrijf en andere stakeholders
 • Good practises die kunnen worden gevolgd
 • Tijdens deze Erfenisvakdag zal tevens het nieuwe handboek van Annette M. van Riemsdijk worden gepresenteerd waarin deze tweeledigheid alsook de methodologie van nalatenschapsmediation, worden uiteengezet.

Programma en sprekers

Doordat sprekers uit verschillende disciplines uit hun eigen perspectief een menselijk en/of erfrechtelijk thema kort bespreken, wordt heel snel duidelijk welke problemen spelen en hoe deze kunnen worden opgelost.

Op 12 december 2014 zullen deskundige sprekers ieder vanuit de eigen professionele invalshoek hun visie geven en aandachtspunten en oplossingen aanreiken:

 • Yvonne Kroonenberg (auteur van De Familieblues)
 • Else-Marie van den Eerenbeemt (auteur van Wie krijgt de gouden armband van moeder)
 • Prof. mr. Jan Biemans (hoogleraar erfrecht Universiteit Utrecht)
 • Drs. Marijke Kuijpers (Guidato, medeauteur van De Gouden Rugzak, handboek voor vermogende families)
 • Mr. Rudolf Janssen (Deloitte)
 • Tineke Rodenburg (mede-auteur Rouwconflict)
 • Mr. Chantal Barendse (ABN AMRO Bewindvoering en Executele)
 • Mr. Annette van Riemsdijk (auteur van Voortleven. Het hoe en waarom van nalatenschapsmediation)
 • Het programma wordt afgesloten met een plenaire gedachtewisseling onder leiding van Prof. dr. Gregor van der Burght, voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation.


Datum

Vrijdag 12 december 2014 van 10.00 – 17.00 uur (registratie vanaf 09.15 uur)

Locatie

Amstel Hotel Amsterdam
Professor Tulpplein 1, 1018 GX Amsterdam

Deelnameprijs

€ 295,= (excl. btw)

Inbegrepen

Het nieuwe handboek van Annette M. van Riemsdijk: Voortleven. Het hoe en waarom van nalatenschapsmediation.

Doelgroep

Iedereen die professioneel met het erfrecht in contact komt zoals notarissen, erfrechtadvocaten, fiscalisten, mediators, docenten, onderzoekers, psychologen, rechters, executeurs testamentair, collaborative practitioners en andere professionals die actief zijn op het terrein van het erfrecht, de afwikkeling van nalatenschappen en preventie van problemen rondom afwikkeling.

Permanente Educatie

Bij verscheidene beroepsorganisatie zijn PE-punten aangevraagd. Hiernaast krijgen alle deelnemers krijgen een deelnamecertificaat voor 5 opleidingsuren. Hiermee kunnen advocaten en accountants bij hun eigen beroepsorganisatie PE-punten aanvragen.

Het Familiebedrijf en de nalatenschap (juni 2014)

De Stichting Nalatenschapsmediation organiseert in samenwerking met Van Lanschot Bankiers en Maklu-Uitgevers op woensdag 18 juni 2014 de eerstvolgende Erfenisvakdag met het thema Het Familiebedrijf en de nalatenschap

Erfenisvakdagen

Het doel van de Erfenisvakdagen is het creëren van een interdisciplinaire community van notarissen, erfrechtadvocaten, fiscalisten, mediators, docenten, onderzoekers, rechters en andere professionals die actief zijn op het terrein van het erfrecht, rond erfrechtelijke thema’s alsmede het onder de aandacht brengen van mediation als eigentijdse begeleidingsmethode bij de afwikkeling van nalatenschappen.

Het Familiebedrijf en de nalatenschap

Op woensdag 18 juni vond de volgende Erfenisvakdag plaats en het thema is dan Het Familiebedrijf en de nalatenschap. Nalatenschap dient in dit verband breder te worden begrepen dan gebruikelijk omdat deze ook het familiebedrijf omvat, alsmede de waarden van de desbetreffende familie.

Onderwerpen die aan de orde zullen komen zijn onder andere:

 • De samenhang tussen de overdracht van het familiebedrijf aan de volgende generatie en het regelen van de nalatenschap;
 • De opties die er zijn om de nalatenschap in het verband van een familiebedrijf vorm te geven;
 • Knelpunten die zich in de praktijk voordoen bij het regelen van bedrijfsopvolging en de nalatenschap;
 • Stappen die preventief kunnen worden gezet om bedrijfsopvolging en nalatenschap te regelen;
 • Good practices van familiebedrijven die vroegtijdig maatregelen treffen;
 • De rol van de verschillende betrokken adviseurs bij het vormgeven van de bedrijfsopvolging;
 • Familiestatuut, aandeelhoudersovereenkomst, huwelijkse voorwaarden en testament.

Programma en sprekers

Doordat sprekers uit verschillende disciplines vanuit het eigen professionele perspectief het thema kort bespreken wordt heel snel duidelijk wordt welke problemen spelen en hoe deze kunnen worden opgelost.

Op 18 juni 2014 geven acht deskundige sprekers hun visie op het regelen van de bedrijfsopvolging en de nalatenschap binnen een familiebedrijf en reiken daarvoor aandachtspunten en oplossingen aan:

 • prof. dr. Roberto Flören (Nyenrode Business Universiteit)
 • drs. Marcel van Dongen (Van Lanschot Bankiers)
 • prof. dr. Alain Verbeke (Universiteit Leuven en Greenille Advocaten & Notarissen)
 • de heer Jan Duitman (BDO Accountants & Adviseurs)
 • drs. Albert Jan Thomassen (FBNed)
 • dr. Ineke Koele (Koele Private Client Charity)
 • mr. Maaike Steegmans (docent-onderzoeker en promovenda op terrein familiebedrijven)
 • mevrouw F. van Wees (F. van Wees/De Oojevaar Distilleerderij)

De dag staat onder voorzitterschap van prof. dr. mr. Gregor van der Burght, voorzitter Stichting Nalatenschapsmediation. Het programma wordt afgesloten met een plenaire gedachtewisseling onder leiding van mr. Annette van Riemsdijk, advocaat en mediator te Bilthoven en vice-voorzitter van de Stichting Nalatenschapsmediation.

Doelgroep

Iedereen die professioneel met het erfrecht in contact komt zoals notarissen, accountants, advocaten, mediators, rechters, bankiers, estate-planners, executeurs-testamentair, bewindvoerders en psychologen.

Praktische informatie

Datum 18 juni 2014
Plaats Kasteel De Vanenburg
PE-Punten Voor de vakdag zijn bij KNB, NMI en NOVEX/SCE punten aangevraagd. Advocaten en accountants krijgen een certificaat voor 5 opleidingsuren.
Prijs € 275,= (excl. btw) incl. het boek met bijdragen van de sprekers.