[layerslider id="9"]
Erfenisvakdag 2015 2018-02-14T16:09:44+00:00

Erfenisvakdag 2015

Privaat vermogen en maatschappelijke meerwaarde**

Creatief schenken, nalaten en impact investeren

Tijdens de Erfenisvakdag 2015 komen topsprekers uit diverse disciplines bijeen om de meest recente ontwikkelingen en inzichten te delen. Ook zullen ze met u en elkaar in gesprek gaan, onder leiding van dagvoorzitter dr. Ineke Koele.

Schenken en nalaten

Steeds vaker willen mensen een blijvende stempel op de wereld nalaten. Dat gaat niet om geld alleen, maar zeker ook om wat dit geld kan betekenen in de wereld.
Vermogens groeien zowel in absolute als relatieve zin. Tegelijkertijd groeit het besef dat het niet altijd wenselijk is om vermogens zonder meer over te laten gaan naar de volgende generatie. Dit besef krijgt een zekere urgentie doordat de overheid zich terugtrekt tot kerntaken. Voor vernieuwing zal privaat geld nodig zijn.

Adviseren

Adviseurs vanuit diverse disciplines helpen hun cliënten om keuzes te maken; daarbij gaat het niet alleen om de fiscale en juridische mogelijkheden van schenken of nalaten aan charitatieve instellingen, maar ook om de processuele en inhoudelijke keuzes. Voor u als professional op het gebied van erven en schenken is dit een kans om met cliënten op een verdiept niveau te kunnen samenwerken.

Door de ervaringen van de adviseurs wordt het steeds duidelijker dat wetgeving op fiscaal en civiel terrein aangepast dient te worden. De politiek zal deze opdracht moeten oppakken.

Conflicten

Familieleden kunnen teleurgesteld zijn als een maatschappelijke organisatie wordt begunstigd ten kosten van hen. Hierdoor ontstaan conflicten zoals de recente erfstelling ten behoeve van het Leger des Heils van een groot privaat vermogen. In dergelijke gevallen ligt het voor de hand om een nalatenschapsmediator in te schakelen, ook om reputatieschade bij de maatschappelijke organisatie te voorkomen.

De Erfenisvakdag 2015 is hét trefpunt voor professionals op het gebied van erven en schenken, schrijf u daarom vandaag nog in.

Programma

09:30 – 10:00 uur
Ontvangst en inschrijving

10:00 – 10:15 uur
Inleiding
Door: mr. dr. Ineke Koele

10:15 – 11:00 uur
Erf- en schenkingsperikelen rondom maatschappelijke instellingen
Beperkingen en oplossingen
Door: prof. mr. Freek Schols

11:00 – 11:15 uur
Pauze

11:15 – 12:00 uur
Impact investeren
Door: drs. Tera Terpstra

12:00 – 12:45 uur
De gouden eeuw van de filantropie
Achtergronden en cijfers
Door: prof. dr. Theo Schuyt

12:45 – 13:30 uur
Lunch

13:30 – 14:15 uur
Kapitaal, Piketty, belastingen?
It is the philanthropy, stupid !
Ineke Koele bespreekt enkele innovatieve mogelijkheden, maar ook de beperkingen die de fiscale wetgever stelt aan bijdragen aan maatschappelijke meerwaarden. Niet alleen de giftenaftrek zelf, maar ook bepalingen in inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en overdrachtsbelasting belemmeren de groei van serieuze filantropie in Nederland. De oproep van Piketty wordt beter gediend door het opheffen van fiscale belemmeringen om vermogen te besteden aan maatschappelijke meerwaarden; het resultaat is een florerende moderne welvaartstaat in de geest van Andrew Carnegie.

Door: mr. dr. Ineke Koele

14:15 – 15:00 uur
De Goede Doelen Industrie
Spelregels waaraan je moet voldoen, zodra een klant wenst na te laten en te geven aan een goed doel
Het laatste nieuws over het onderzoek Filantropie in Nederland. Guus Loomans bespreekt ‘the moments of truth’ waarin advisering over Charity & Legacy ter sprake komen. Daarnaast gaat hij in op welke wijze de pleitgroepen accountants, notarissen, bankiers en specialisten waarde kunnen toevoegen. Door hun eigen expertise in te zetten voor een goede exit strategie, de gewenste impact en continuïteit te realiseren voor hun cliënt en het onderhavige goede doel. Een passende structuur zoals een (steun)stichting, social bonds, een eigen fonds op naam, een legaat, een nalatenschap of een gemeenschapsfonds is daarbij een goed uitgangspunt.

Door: mr. Guus Loomans

15:00 – 15:30 uur
Pauze

15:30 – 16:15 uur
Oppotten of het verschil maken.
Effectief geven voor kunst & cultuur.
De afgelopen 15 jaar is de trend onder welgestelde kunstliefhebbers om een eigen vermogensfonds te stichten. De hoofdsom blijft meestal intact, jaarlijks wordt 5% daarvan uitgegeven aan de doelstelling, doorgaans versnipperd over vele kleinere projecten. Tegelijk missen we in de Nederlandse kunstsector grote giften door particulieren (een miljoen euro of meer) aan bestaande kunstorganisaties. Dat gemis speelde dit najaar in de discussie over de verwerving van twee Rembrandts voor het Rijksmuseum. Wat zijn de motieven van mecenassen, waarom kiezen zij (nog) voor meer traditionele geefvormen en welke alternatieven zijn er die nog weinig worden benut?

Door: dr. Renée Steenbergen

16:15 – 16:30 uur
Vraag en antwoord

16:30 – 17:30 uur
Borrel

Datum: woensdag 2 december 2015
Locatie: Kasteel De Vanenburg, Putten
Tijd: 10:00 – 17:00 uur
Kosten: € 275,- excl. BTW p.p.

Klik hier voor inschrijven.