[layerslider id="9"]
Erfenisvakdag najaar 2016 2018-02-15T09:39:31+00:00

Erfenisvakdag najaar 2016

Internationaal erfrecht: in één middag van verschillende kanten belicht

Erfenisvakdag 2016: Internationaal erfrecht

Tijdens de Erfenisvakdag 2016 komen topsprekers uit diverse disciplines bijeen om de meest recente ontwikkelingen en inzichten te delen. Ook gaan ze met u en elkaar in gesprek, onder leiding van dagvoorzitter mr. F.G.J.B. (Felix) Merks, bestuurslid van de Stichting Nalatenschapsmediation.

Nalatenschap over de grenzen

Veel mensen hebben tegenwoordig een dubbele nationaliteit of bezittingen in het buitenland, terwijl ze in Nederland woonachtig zijn of andersom. Natuurlijk kan het ook zijn dat iemand in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit heeft. In deze gevallen is de kans groot dat het Nederlandse erfrecht niet van toepassing is op de nalatenschap van deze mensen. De regels van het internationaal privaatrecht bepalen of de nalatenschap valt onder Nederlands of buitenlands erfrecht.

Tijdens deze Erfenisvakdag wordt door deskundige sprekers uit verschillende disciplines ingegaan op deze en andere gevallen.

Brigitte Lhoëst gaat de middag van start door een algemeen kader te schetsen van het Internationaal erfrecht. Daarna zal Kees van der Plas ingaan op de notariële kant van grensoverschrijdende nalatenschappen. Annette van Riemsdijk behandelt de vraagstukken op het gebied van mediation. Na een korte pauze wordt verteld over de procesrechtelijke kant van het internationaal erfrecht, wordt uitleg gegeven over de estate planning en wordt toegelicht hoe het gaat bij een internationaal familiebedrijf.

We sluiten de dag af met een interactieve paneldiscussie. Er zullen stellingen worden geponeerd waarop u als deelnemer kunt reageren en waarover de sprekers met elkaar in discussie gaan.
Na de paneldiscussie, heeft u tijdens de borrel de gelegenheid om met uw vakgenoten na te praten en te netwerken.
De Erfenisvakdag: Internationaal erfrecht is hét trefpunt voor professionals op het gebied van erven en schenken, schrijf u daarom vandaag nog in.


Datum: vrijdag 11 november 2016
Locatie: Landgoed de Horst, Driebergen-Rijsenburg
Tijd: 14:00 – 19:45 uur
Kosten: € 295,- excl. BTW p.p.
10% korting voor alle leden van: vFAS, VMSN, VvCP, EPN, NIP, VEAN

Punten

Nederlandse Orde van Advocaten 4
KNB 4
MfN 4
vFas, NOVEX, VEAN 4
EPN 4

Beoordeeld met een 8

Sprekers
mr. J.Th.M. (Joost) Diks

mr. B.F.P. (Brigitte) Lhoëst

mr. J.L.D.J. (Dirk-Jan) Maasland

mr. F.G.J.B. (Felix) Merks

mr. drs. C.E. (Christa) Parlevliet

mr. C. (Kees) van der Plas

mr. A. (Annette) van Riemsdijk

Contact

Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Congrescoördinator
(070) 378 99 61

Programma

13:30 – 14:00 uur
Ontvangst en inschrijving

14:00 – 14:15 uur
Opening door dagvoorzitter
Door: mr. Felix Merks, bestuurslid Stichting Nalatenschapmediation

14:15 – 14:45 uur
De Europese Erfrechtverordening en erflaters uit niet-lidstaten

  • Rechtsmacht: tRb. Rotterdam 6 januari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:228b. Rotterdam 6 januari 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:228
  • Toepasselijk recht: art 21 jo. art. 34 Europese Erfrechtverordening

Door: mr. Brigitte Lhoëst, Internationaal FamilieRecht Advies

14:45 – 15:15 uur
Notariaat

Door: mr. Kees van der Plas

15:15 – 15:45 uur
Mediation

  • Hoe zet je digitale media (conferencecalls) in?
  • Hoe ga je om met weigeraars?

Door: mr. Annette van Riemsdijk

15:45 – 16:00 uur
Pauze

16:00 – 16:30 uur
(Niet) Procederen in internationale erfrechtkwesties

  • Het voorkomen van een procedure
  • Procederen in erfrechtelijke kwesties
  • Complicerende factoren bij procederen in internationale erfrechtelijke kwesties

mr. Joost Diks
16:30 – 17:00 uur

Estate planning
mr. Dirk-Jan Maasland

17:00 – 17:30 uur
Familiebedrijf in de nalatenschap, wat nu? 

  • Internationale aspecten
  • Invloed van het vennootschapsrecht
  • Mediaton ‘vooraf’

mr. drs. Christa Parlevliet 

17:30 – 17:45 uur

Pauze

17:45 – 18:45
Interactieve paneldiscussie
Naar aanleiding van stellingen zullen de sprekers met elkaar in discussie gaan, maar niet voordat de deelnemers interactief hun stem hebben uitgebracht over die stellingen.

18:45 – 19:45 uur
Borrel met uitgebreide borrelhap


Erfenisvakdagen

Twee keer per jaar organiseert de Stichting Nalatenschapsmediation (SNM) een Erfenisvakdag. Een dag waarop de laatste ontwikkelingen op het gebied van nalatenschapsafwikkeling en nalatenschapsmediation aan bod komen.

Het doel van de Erfenisvakdagen is het creëren van een interdisciplinaire community rond erfrechtelijke thema’s en het onder de aandacht brengen van mediation als eigentijdse begeleidingsmethode bij de afwikkeling van nalatenschappen.

De community bestaat uit notarissen, erfrechtadvocaten, fiscalisten, mediators, docenten, onderzoekers, psychologen, rechters, executeurs testamentair, collaborative practitioners en andere professionals die actief zijn op het terrein van het erfrecht, de afwikkeling van nalatenschappen en preventie van problemen rondom afwikkeling.

Sinds 2015 organiseert de Stichting Nalatenschapsmediation de Erfenisvakdagen in samenwerking met Sdu Opleidingen & Events.

Bestemd voor: notarissen, accountants, advocaten, mediators, rechters, bankiers, estate-planners, fiscalisten, executeurs-testamentair, bewindvoerders en psychologen.