[layerslider id="9"]
Erfenisvakdag najaar 2017 2018-02-14T16:10:32+00:00

Erfenisvakdag najaar 2017

Omgaan met het familieconflict

Met gastspreker Bert van Leeuwen over ‘Het Familiediner’

Erfenisvakdag 2017: Omgaan met het familieconflict

Tijdens deze Erfenisvakdag, die in het teken staat van het familieconflict, komen topsprekers uit diverse disciplines bijeen om de meest recente ontwikkelingen en inzichten met u te delen.We zijn zeer verheugd dat in deze editie gastspreker Bert van Leeuwen zijn ervaringen op basis van het programma ‘Het Familiediner’ met ons zal delen.  

Onder leiding van dagvoorzitter mr. Annette van Riemsdijk, bestuurslid van de Stichting Nalatenschapsmediation, wordt stilgestaan bij het familieconflict vanuit verschillende invalshoeken. Tijdens deze dag krijgt u inzicht in de oorzaken en dynamiek van het familieconflict en handvatten aangereikt voor preventie van en het omgaan met familieconflicten en bijbehorende emoties.

 


Datum: donderdag 9 november 2017
Locatie: De Zonnestraat. Hilversum
Tijd: 10:00 – 15:30 uur
Kosten: € 295,- excl. BTW p.p.
10% korting voor alle leden van: vFAS, VMSN, VvCP, EPN, NIP, VEAN

Inschrijven

 

Punten

Nederlandse Orde van Advocaten 4
KNB 4
MfN 4

Sprekers

dr. C.A.E.M (Carla) Goosen MDR

drs. L (Lenneke) van Hastenberg

mr. (Jaap) van der Meiden MCH

Bert van Leeuwen

mr. drs. I. (Ingeborg) Sandig

mr.L.J.H. (Loes) Gijbels

 

mr. A. (Annette) van Riemsdijk

Contact

 

Organisatorische informatie
Diana Vereecken
Congrescoördinator
(070) 378 99 61

Programma

10:00 – 10:30 uur
Ontvangst

10:30 – 10:45 uur
Opening door dagvoorzitter Annette van Riemsdijk

10:45 – 11:30 uur
Het perspectief van het familiesysteem
Carla Goosen, Alternative Dispute Resolution Professional

De laatste jaren heeft het denken over rouw en verlies een enorme ontwikkeling doorgemaakt. We gaan kijken naar nieuw onderzoek over rouw en verlies waarbij we steeds meer verscheidenheid aan rouwreacties zien. Men rouwt niet in een vacuüm maar in een netwerk van verbindingen, in een gezin, een ruimere familie, een samenleving en een cultuur. De individuele rouw wordt mede gevormd door de context én heeft ook een effect op de familie. In de context van een familie kan dit leiden tot een verscheidenheid aan rouwprocessen die niet op elkaar afgestemd zijn in gerichtheid, in tijd of wijze.

De nalatenschap-professional is gebaat om ruimte te maken voor ieders verhaal, voor ieders ervaring van het verlies in de eigen context. Om iedereen op elkaar af te laten stemmen om eenzelfde „familierouw‟ te verkrijgen zal niet lukken. Wel kunnen we werken aan tolerantie voor het verschil. Samen zoeken hoe de familie verder kan. Wat willen en kunnen de familieledenleden samen delen? Wat zijn de elementen die bijdragen tot het kunnen, willen of durven delen? Als dit proces vloeit is de basis gelegd voor een verdere afwikkeling van de nalatenschap waar ieder zich in kan vinden.


11:30 – 12:15 uur
Familiedynamiek vanuit het perspectief van ‘denkstijlen’
Ingeborg Sandig, Psycholoog Family Mediator NIP, MfN Register mediatior en jurist

In deze presentatie komen aan de orde:

  • De vier denkstijlen gebaseerd op het Herrmann Whole Brain Concept©.
  • Effecten van ‘denkstijlen’ op de familiedynamiek.
  • Hoe kunt u kennis over ‘denkstijlen’ in de dagelijkse praktijk toepassen en uw effectiviteit als professional vergroten?


12:15 – 13:15 uur
Lunchpauze

13:15 – 14:00 uur
Van je familie moet je het hebben
Jaap van der Meiden,
Coördinator Instituut Contextuele Benadering

Deze titel kan uitgelegd worden als waardering naar de familie als degenen waar je altijd op kunt rekenen. Maar deze uitspraak wordt vaker gebruikt als mensen juist in hun familie zijn teleurgesteld, als die familie ‘niet thuis’ gaf. Verwachting en werkelijkheid lopen uiteen en kunnen juist in families tot heftige conflicten leiden. Meer dan eens echter is de angel van deze conflicten maar moeilijk traceerbaar. In deze lezing zal ik via een antropologie van de mens en de betekenis daarvan voor (familie) relaties die niet zichtbare, maar zeer manifeste werkelijkheid van verwachtingen proberen op te sporen. Het intrinsiek menselijke verlangen naar rechtvaardigheid zal blijken een rode draad te vormen in het tekort gedaan voelen, maar kan ook de mogelijkheden ontsluiten naar herstel van de onverbrekelijke familierelaties.

14:00 – 14.45 uur
Het felbegeerde hallampje
Lenneke van Hastenberg en Loes Gijbels

Hoe kan het toch zijn dat in nalatenschap mediations objectief mooie voorstellen op totaal onredelijke gronden toch worden afgewezen. Veelal met het motief van ‘het is niet eerlijk!’ Een hallampje van 20 euro bij een bekende winkel keten, alsnog te koop etc wordt daarmee een fel gebeerd item. Een inzet van een voort durende strijd. Ondanks slechte vooruitzichten in een juridische procedure. Wat speelt zich in deze situaties nu werkelijk af? Wat is de de achterliggende of ondergrondse dynamiek. Hoe krijg je daar als professional het heldere zicht op en wat doe je er dan mee?

In onze voordracht geven we je graag een frisse kijk op wat er werkelijk onbewust een rol speelt in deze mediations. En hoe je daar een effectieve aanpak in kiest. Met een groter bevredigender resultaat voor de cliënt en voor jou als mediator zelf.

Past Reality Integration
Deze kijk en deze aanpak reiken we je aan met behulp van de methode PRI, Past Reality Integration. De essentie van PRI is dat we het heden waarnemen door een gekleurde bril. En dat we door deze gekleurde waarneming (veelal onbewust) een andere emotionele betekenis toekennen aan het hier en nu. Waardoor we ‘om een lampje strijden’, boos worden, piekeren, de ander of onszelf de schuld geven van ellende etc etc zonder dat dit effectief is. Noch voor onszelf noch voor de ander.

14:45 – 15:00
Pauze

15:00 – 15.30 uur
Gastspreker Bert van Leeuwen
Bert van Leeuwen vertelt over ‘Het Familiediner’, een programma waarin hij tracht mensen binnen een familie die een conflict hebben, met elkaar te verzoenen.

15:30- 15:45 uur:
Afsluiting door dagvoorzitter Annette van Riemsdijk

15:45 – 16:45 uur
Afsluitende borrel