[layerslider id="9"]
Erfenisvakdag najaar 2018 2018-07-30T09:51:35+00:00

Erfenisvakdag najaar 2018

Het conflictbestendige testament

Innovatieve handvatten voor het opstellen van testamenten

Erfenisvakdag 2018: Het conflictbestendige testament

Datum: donderdag 8 november 2018
Locatie: Landgoed de Zonnestraal. Hilversum
Tijd: 10:30 – 15:45 uur
Kosten: € 236,- excl. BTW p.p.
Bovenstaande prijs is incl. 20% vroegboekkorting, geldig tot 30 augustus. Na deze datum geldt de volledige prijs van € 295,–.

Punten

Nederlandse Orde van Advocaten 5
KNB 5
MfN 5

Inschrijven

In samenwerking met de Stichting Nalatenschapsmediation organiseert Sdu Opleidingen & Events op donderdag 8 november 2018 de Erfenisvakdag, die dit keer in het teken van het conflictbestendige testament staat.

Het aantal conflicten over nalatenschappen blijft toenemen. In de afgelopen 15 jaar is het aantal procedures over erfenissen maar liefst verachtvoudigd. De conflicten leiden bovendien niet alleen tot rechtszaken, maar veroorzaken ook familiebreuken. Tijdens de Erfenisvakdag ‘Het conflictbestendige testament’ wordt besproken hoe deze onwenselijke situaties voorkomen kunnen worden.

Het proces van het opstellen van een testament wordt in volle breedte onder de loep genomen:

  • Hoe gaat u te werk bij het opstellen van het testament om de werkelijke wensen, behoeften en zorgen van de erflater goed te horen en vervolgens duidelijk te verwoorden?
  • Hoe ontdekt u de ‘vraag achter de vraag’?
  • Wie worden er op welke wijze betrokken bij het opstellen van het testament?
  • Hoe gaat u om met de complexiteit van belangen in het samengestelde gezin?
  • Hoe kunt u ervoor zorgen dat behoeften en zorgen van de klant in het testament worden verwerkt en.

Artikel 46 Boek 4 Burgerlijk wetboek bepaalt dat bij de uitlegging van de uiterste wil dient te worden gelet op de verhoudingen die de uiterste wil kennelijk wenst te regelen en op de omstandigheden waaronder de uiterste wil is gemaakt’. Aan de hand van de casus ‘Broer Bert’ krijgt u concrete handvatten aangereikt hoe een testament de toets van dit artikel kan doorstaan. Tevens wordt in dit verband de nut en noodzaak van de considerans bij ieder testament uitvoerig besproken.

Kortom, tijdens deze Erfenisvakdag krijgt u, onder leiding van dagvoorzitter Annette van Riemsdijk, inzicht in een vernieuwende aanpak om een testament samen te stellen die recht doet aan de wensen van de opsteller en acceptabel en begrijpelijk is voor de erfgenamen. Topsprekers uit diverse disciplines zullen de meest recente ontwikkelingen en inzichten met u delen.

Erfenisvakdagen
Jaarlijks faciliteert de Stichting Nalatenschapsmediation (SNM) een Erfenisvakdag. Een dag waarop de laatste ontwikkelingen op het gebied van nalatenschapsafwikkeling en nalatenschapsmediation aan bod komen.

Het doel van de Erfenisvakdagen is het creëren van een interdisciplinaire community rond erfrechtelijke thema’s en het onder de aandacht brengen van mediation als eigentijdse begeleidingsmethode bij de afwikkeling van nalatenschappen.

De community bestaat uit notarissen, erfrechtadvocaten, fiscalisten, mediators, docenten, onderzoekers, psychologen, rechters, executeurs testamentair, collaborative practitioners en andere professionals die actief zijn op het terrein van het erfrecht, de afwikkeling van nalatenschappen en preventie van problemen rondom afwikkeling.

Sinds 2015 organiseert de Stichting Nalatenschapsmediation de Erfenisvakdagen in samenwerking met Sdu Opleidingen & Events.

Programma

10:00 – 10:30 uur
Ontvangst

10:30 – 10:45 uur
Opening door dagvoorzitter Annette van Riemsdijk

10:45 – 11:15 uur
Het perspectief vanuit de notariële praktijk. Waar gaat het mis in de praktijk en leidt het testament tot conflict?
Luciënne van der Geld, directeur Netwerk Notarissen

11:15 – 11:45 uur
Perspectief van de rechter. Lessen die geleerd kunnen worden uit het conflict in de rechtszaal.

12:15 – 13:15 uur
Lunchpauze

13:15 – 14:00 uur
Arrest ‘Broer Bert’: de zaak die uitleg van het testament in een nieuw daglicht heeft gezet.
Fred Schonewille, legal mediator nalatenschappen en familiebedrijf Schonewille & Schonewille Legal Mediation

14:00 – 14.45 uur
Perspectief van de advocaat. Lessen die geleerd kunnen worden vanuit de praktijk van de erfrechtadvocaat.
Saskia Kerbusch, advocaat gespecialiseerd in erfrecht

14:45 – 15:00
Pauze

15:00 – 15.30 uur
Ervaringen uit de praktijk
Een ervaringsdeskundige aan het woord over de problemen en complexiteit van de afwikkeling van een moeilijk eenduidig te interpreteren testament in een samengesteld gezin.
Arne Musch

15:30- 15:45 uur:
Afsluiting door dagvoorzitter Annette van Riemsdijk

15:45 – 16:45 uur
Afsluitende borrel