[layerslider id="9"]
Erfenisvakdag voorjaar 2016 2018-02-15T09:40:17+00:00

Erfenisvakdag voorjaar 2016

Echtscheidingserfrecht: in één middag van alle kanten belicht

Erfenisvakdag voorjaar 2016: Echtscheidingserfrecht

Tijdens de Erfenisvakdag 2016 komen topsprekers uit diverse disciplines bijeen om de meest recente ontwikkelingen en inzichten te delen. Ook gaan ze met u en elkaar in gesprek, onder leiding van dagvoorzitter mr. A.M. (Annette) van Riemsdijk, voorzitter Stichting Nalatenschapsmediation.

Scheiden en testament

Tussen de 30% en 50% van de huwelijken eindigt in een echtscheiding. Uiteraard heeft dit ook gevolgen voor eventueel opgestelde testamenten. Tijdens deze Erfenisvakdag wordt door deskundige sprekers uit verschillende disciplines ingegaan op deze en andere gevolgen.

Freek Schols start het programma met het schetsen van een algemeen kader waarna Fons Stollenwerck de notariele kant van het verhaal belicht. Vervolgens gaat Petra Knoppers in op de praktische kant vanuit de advocatuur. Na de pauze vertelt Koert Boshouwers u over de gevolgen in de mediationpraktijk en benadrukt Frits van der Kamp aansluitend de fiscale gevolgen. Ten slotte informeert Chanien Engelbertink u over de verhoudingen met het Levenstestament. Met het interactieve Wereldcafé sluiten we de dag af. U krijgt de mogelijkheid om tijdens twee verschillende rondetafelgesprekken nader in te gaan op een van de vijf disciplines.

Aan het einde van de dag, tijdens de borrel heeft u de gelegenheid om met uw vakgenoten na te praten en te netwerken.

De Erfenisvakdag 2016 is hét trefpunt voor professionals op het gebied van erven en schenken, schrijf u daarom vandaag nog in.


Zonnestraal

Datum: woensdag 15 juni 2016
Locatie: Landgoed Zonnestraal, Hilversum
Tijd: 14:00 – 19:45 uur
Kosten: € 295,- excl. BTW p.p.
10% korting voor alle leden van: vFAS, VMSN, VvCP, EPN, NIP, VEAN

Programma

13:30 – 14:00 uur
Ontvangst en inschrijving

14:00 – 14:15 uur
Opening door dagvoorzitter
Door: mr. Annette van Riemsdijk, voorzitter Stichting Nalatenschapmediation

14:15 – 14:45 uur
Echtscheidingserfrecht

 • Erfrechtelijk alimentatierecht
 • (Ex-partners) en (contractuele) postmortale solidariteit
 • Nieuw alimentatierecht, Nieuw erfrecht?

Door: prof. mr. Freek Schols

14:45 – 15:15 uur
Echtscheiding? Meteen langs de notaris!

 • Estate planning met het oog op de echtscheiding
 • (Her)inrichten van de testamenten

Door: prof.mr. Fons Stollenwerck

15:15 – 15:45 uur
Echtscheidingserfrecht in de procespraktijk

 • Diverse onderwerpen van geschil met hun praktische uitwerking
 • Rechtsposities verschillende betrokken partijen

Door: mr. Petra Knoppers

15:45 – 16:15 uur
Pauze

16:15 – 16:45 uur
De echtscheiding als complicatie bij de nalatenschap

 • Wanneer kruist een echtscheiding het pad van de nalatenschap?
 • Wie zijn de actoren om rekening mee te houden?

Door: mr. Koert Boshouwers

16:45 – 17:15 uur
Fiscale wetenswaardigheden van de dood in een echtscheiding

 • Doen we het samen of aleen? Fiscaal partnerschap opties bij scheiding en overlijden
 • De eigen woning bij overlijden: een belangrijke bouwsteen
 • Over hoe het renteaftrekverleden van de overledene over het graf heen kan regeren!

Door: mr. Frits van der Kamp

17:15 – 17:45 uur
Het levenstestament in het kader van echtscheidingserfrecht

 • Het levenstestament en echtscheiding wat heeft dat met elkaar te maken? Waar moet u dan aan denken?
 • Het levenstestament en het erfrecht met concrete tips en trucs.

Door: mr. Chanien Engelbertink

17:45 – 18:45 uur
Wereldcafé
Rondetafelgesprekken onder begeleiding van de plenaire sprekers, waarbij iedere deelnemer twee keer een half uur aan een tafel mag aanschuiven om te discussiëren over het onderwerp.

18:45 – 19:45 uur
Borrel met uitgebreide borrelhap


Erfenisvakdagen

Twee keer per jaar organiseert de Stichting Nalatenschapsmediation (SNM)een Erfenisvakdag. Een dag waarop de laatste ontwikkelingen op het gebied van nalatenschapsafwikkeling en nalatenschapsmediation aan bod komen.

Het doel van de Erfenisvakdagen is het creëren van een interdisciplinaire community rond erfrechtelijke thema’s en het onder de aandacht brengen van mediation als eigentijdse begeleidingsmethode bij de afwikkeling van nalatenschappen.

De community bestaat uit notarissen, erfrechtadvocaten, fiscalisten, mediators, docenten, onderzoekers, psychologen, rechters, executeurs testamentair, collaborative practitioners en andere professionals die actief zijn op het terrein van het erfrecht, de afwikkeling van nalatenschappen en preventie van problemen rondom afwikkeling.

Sinds 2015 organiseert de Stichting Nalatenschapsmediation de Erfenisvakdagen in samenwerking met Sdu.

Bestemd voor: notarissen, accountants, advocaten, mediators, rechters, bankiers, estate-planners, fiscalisten, executeurs-testamentair, bewindvoerders en psychologen.