[layerslider id="9"]
Erfenisvakdag 2019-06-19T13:47:30+00:00

Erfenisvakdag

Een keer per jaar organiseert de Stichting Nalatenschapsmediation in samenwerking met de SDU een Erfenisvakdag. Een dag waarop de laatste ontwikkelingen op het gebied van nalatenschapsafwikkeling en nalatenschapsmediation aan bod komen.

Het doel van de Erfenisvakdagen is het creëren van een interdisciplinaire community rond erfrechtelijke thema’s en het onder de aandacht brengen van mediation als eigentijdse begeleidingsmethode bij de afwikkeling van nalatenschappen.

De community bestaat uit notarissen, erfrechtadvocaten, fiscalisten, mediators, docenten, onderzoekers, psychologen, rechters, executeurs testamentair, collaborative practitioners en andere professionals die actief zijn op het terrein van het erfrecht, de afwikkeling van nalatenschappen en preventie van problemen rondom afwikkeling.

De volgende onderwerpen zijn reeds aan bod geweest:

  • De positie van de minderjarige in het erfrecht (najaar 2012)
  • De uitleg van het testament (mei 2013)
  • Het samengestelde gezin en de nalatenschap (november 2013)
  • Het Familiebedrijf en de nalatenschap (juni 2014)
  • Het hoe en waarom van nalatenschapsmediation (december 2014)
  • Privaat vermogen en maatschappelijke meerwaarde (juni 2015)
  • Echtscheidingserfrecht: in n middag van verschillende kanten belicht (december 2016)
  • Internationaal erfrecht: in één middag van verschillende kanten belicht  (juni 2016)
  • Omgaan met het familieconflict (november 2017)
  • Het conflictbestendige testament (november 2018)

Bekijk de film van de erfenisvakdag, Het hoe en waarom van Nalatenschapsmediation.