Specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation 2020-08-06T14:19:04+00:00

Specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation

Voor mediators die in hun werk met nalatenschapskwesties te maken hebben of zich  willen specialiseren, biedt de Stichting Nalatenschapsmediation in samenwerking met Result Mediation  de specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation aan.

Een zorgvuldige en efficiënte afwikkeling van een nalatenschap vereist een regisseur

Lossere familiebanden, echtscheidingen, tweede huwelijken en steeds grotere vermogens leiden in toenemende mate tot familieconflicten als de erfenis moet worden verdeeld. Ook het vaak ontbreken van een testament en anderzijds de trend van het steeds complexere testament met vele keuzemogelijkheden, maken de afwikkeling van een nalatenschap niet gemakkelijk.

De nalatenschapsmediator kan hierbij een centrale positie innemen: hij is niet alleen de regisseur van het mediation-proces maar informeert de erfgenamen ook over de toepasselijke rechtsregels en helpt hen gestructureerd te onderhandelen. Mediation bij nalatenschapsconflicten vereist naast een grondige kennis van de psychologische achtergronden en juridische problematiek, specifieke vaardigheden. Tijdens deze specialisatieopleiding komen deze laatste aspecten aan bod.

Voor wie?

Deze opleiding is gericht op notarissen en advocaten, maar ook op andere professionals die een mediationopleiding met succes hebben gevolgd. De Stichting doelt hierbij onder meer op accountants en financiele dienstverleners en collaborative practice professionals.

Wanneer?

blok 1: 7 en 8 september 2020
blok 2: 5 en 6 oktober 2020
blok 3: 12 en 13 november 2020

Blok Erfrecht 17 en 18 september 2020 (facultatief onderdeel)

Meer informatie en/of vragen:

Lees op Result Mediation meer over de duur, thema’s, docenten, toelatingseisen van de Specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation.

Of neem contact op met Iris Ydema

020-205 02 39.

Kosten

€ 4.500,– excl. btw. Inbegrepen zijn lunch, diner, vakliteratuur en het cursusmateriaal.

Er geldt een vroegboekkorting: tot 12 weken voor de eerste trainingsdag krijgt u 10% korting op de opleidingsprijs. Leden van de vFAS, VMN, VvCP, EPN, NIP, VEAN, NOVEX, en Netwerknotarissen krijgen 10% korting. Kortingen kunnen niet gestapeld worden.

Klik hier voor meer informatie en inschrijven

Een selectie van onderwerpen

 • Over de kracht van een goed gesprek
  Bij nalatenschapsmediation zal de mediator ongetwijfeld te maken krijgen met emoties bij de nabestaanden. Er is verdriet, boosheid, onzekerheid over de toekomst. Er kunnen heftige conflicten ontstaan. Het succes van de mediation hangt juist dan vooral af van het contact tussen de mediator en de cliënt(en). De mediator dient in staat te zijn een sfeer van vertrouwen te creëren waarin de cliënt zich begrepen en erkend voelt. Dit vereist een bepaalde grondhouding van de mediator. De mediator die zichzelf kan zijn (authenticiteit) maakt de weg vrij voor een constructief gesprek. Pas dan komt de kern van de zaak op tafel en kunnen die onderwerpen en opties besproken worden die van wezenlijk belang zijn om de problemen op te lossen.
 • Over de psychologische achtergrond van familieconflicten
  De meeste mensen proberen voortdurend angstige en bedreigende situaties te vermijden en zoveel mogelijk zekerheid te verwerven. Angst en angstreductie beheersen ons bestaan, vaak zonder dat wij ons hiervan bewust zijn. De mediator is geen therapeut. Theoretische kennis van de onderliggende mechanismen van communicatiepatronen en van het familiesysteem is echter noodzakelijk om adequaat te kunnen reageren tijdens de mediation.
 • Rouwverwerking
  In Nederland sterven gemiddeld 400 mensen per dag. Van de nabestaanden ondervindt één op de vijf mensen psychische problemen. Rouw is het verwerkingsproces dat het verdriet hanteerbaar moet maken. Hoe sterker de band met de overledene, hoe intenser de rouw. De fasen van rouw zullen besproken worden.
 • De systeembenadering
  In de opleiding wordt aandacht besteed aan de aanpak en theorie van Boszormenyi-Nagy, Minuchin en Hellinger. Wat is de invloed van de plaats in de kinderrij? Hoe maak je als mediator gebruik van systematische kennis? Welke interventies/vragen werken en welke interventies/vragen juist niet?
 • Communicatiepatronen tussen familieleden
  Het verdelen van de nalatenschap na het overlijden van de ouders is een levensfeit met grote invloed op de onderlinge familieverhoudingen. Bij de verdeling vindt een verrekening plaats van de erkenning en de liefde van de ouders tussen de broers en zussen. Bij onderzoek blijkt dat na de verdeling de helft van de familierelaties ongewijzigd blijft. Bij 1/4 verbeteren de relaties tussen familieleden. Bij 1/4 van de verdelingen ontstaat ruzie die dan vaak uitloopt op een breuk.
 • Methodische nalatenschapsmediation: meer-partijen
  Het belang van een methodisch gestructureerde werkwijze in mediation is groot: deze geeft zowel voor de mediator als de cliënten houvast en richting en draagt er zorg voor dat het mediationproces inzichtelijk en transparant is. In het bijzonder op het meer gecompliceerde terrein van nalatenschaps­mediation is een methode die vaardigheden en technieken accommodeert onontbeerlijk.

certif_nalatenschapsmediator_logo

Opzet

In drie blokken van telkens twee opleidingsdagen worden vaardigheden en inzichten aan de hand van casussen uit de nalatenschapspraktijk aangeleerd en geoefend. De cursisten maken o.a. gebruik van een digitale leeromgeving voor het programmamateriaal en relevante vakliteratuur.

Eindtermen

Categorie 1
Als een cursist  na afronding van de opleiding de titel ‘gecertificeerd nalatenschapsmediator’ wil voeren, dan moet hij/zij een mondeling vaardighedenassessment en een erfrechtassessment met goed gevolg hebben afgelegd. Tevens moet hij/zij als mediator in het MfN-register of vFAS-register staan ingeschreven. Vervolgens kan hij/zij dan worden opgenomen in het register voor Nalatenschapsmediators als aangehouden door de Stichting.

Heeft hij/zij een door de vFAS, Vereniging van Erfrechtadvocaten of EPN geaccrediteerde juridische specialisatieopleiding gevolgd of beschikt hij/zij aantoonbaar over grondige en actuele kennis van het erfrecht, dan kan hij/zij in aanmerking komen voor een vrijstelling voor de erfrechttoets.

Categorie 2
Als een deelnemer alleen het vaardighedententamen aflegt en niet de erfrechttoets (met goed gevolg) dan kan hij/zij alleen gecertificeerd worden als hij/zij vast samenwerkt met een erfrechtjurist, die de erfrechttoets met goed gevolg heeft afgelegd, of hier de bovengenoemde vrijstelling voor heeft gekregen. (Deze erfrechtspecialist draagt zorg voor de erfrechtelijke inhoud).

Het te formeren team wordt als zodanig geregistreerd. Mutaties in deze samenwerking moeten steeds zo spoedig mogelijk aan de stichting worden doorgegeven.

Docenten

Mr. Annette M van Riemsdijk
Internationaal trainer en docent aan onder andere de vFAS, OSR, UU, AIA, ABA, IBA, en NOVA. Zij is sinds 1988 advocaat. Zij is vFAS mediator, IMI en Juripax Gecerti ceerd Mediator; vice voorzitter Raad van Advies van het NMI; vice voorzitter Stichting Nalatenschapsmediation; oprichtster van NRG:
The New Resolution Group en het IMI (International Mediation Institute). Zij is rechterplaatsvervanger rechtbank Gelderland. Zij publiceert regelmatig over familierecht, familieverhou- dingen en mediation. Zij is auteur van ‘Scheiden in Nederland, gids bij een menselijk, zakelijk en juridisch proces’ en ‘Voortleven’. Tevens was zij in 2011 medeauteur van ‘ADR in business’.

Dr. mr. Fred Schonewille

Partner in Schonewille & Schonewille Legal Mediation, mediator, docent, onderzoeker, auteur en trainer op het terrein van legal mediation, relatievermogensrecht, erfrecht en notarieel recht en oud-notaris. Fred Schonewille is hoofd- redacteur van het tijdschrift Nederlandse Mediation, redacteur van Tijdschrift Conflicthantering en secretaris van de Stichting Nalatenschapsmediation. Hij is de initiator geweest van de interfacultaire minor Mediation aan de Universiteit Utrecht en is nauw betrokken bij de Nederlandse mediationwetgeving.

Else-Marie van den Eerenbeemt

Else-Marie van den Eerenbeemt is familietherapeut, specialist familieverhoudingen, docent Voortgezette Opleidingen aan
de HvA/ProEducation, publicist en onderzoeker op het gebied van de ouder-kind relatie. Ze maakte deel uit van de Adviesraad van De Nederlandse Gezinsraad. Ze geniet bekendheid door lezingen, interviews, workshops in Nederland en in Vlaanderen, door haar bijdragen aan diverse informatieve radio/tv programma’s en columns en artikelen in tijdschriften over familiekwesties.

Drs. George Smits
George Smits is Gz-psycholoog met NIP en BIG registratie, MfN registermediator, senior trainer, en business coach.
Hij heeft jarenlange ervaring met complexe mediation-en coachingstrajecten en begeleidt organisaties in turbulente stadia van verandering. Hij geeft kortdurende individuele therapieën bij arbeidsgerelateerde problemen, onder andere ten behoeve van re-integratie. Tevens leidt Smits het bureau voor training en begeleiding Reset Partner. Hij beoefent zenboedhisme en meditatie.

Mr. Jacques de Waart

Jacques de Waart is erkend advocaat-media­tor en trainer, met een ruime ervaring in het bemidde­len van zeer uiteenlopende geschillen binnen en tussen ondernemingen en overheid. Hij was van 2003 tot 2013 bestuurslid (voorzitter) van de Nederlandse vereniging van mediation-advocaten (NVVMA); is mede-oprichter van de Vereniging corporate mediation en sinds 2000 lid van diverse landelijke commissies ter waarborging van de kwaliteit van me­diation. Hij is mede-auteur van het Handboek Mediation (SDU), Models for Mediation, survey and visuals (Boom) en Groepsmediation, dynamiek, procesontwerp en werkvormen (MFN-kennisreeks).

Mr. Mathieu Schipper
Mathieu Schipper is advocaat sinds 1999 en mediator sinds 2008. Tevens is hij docent erfrecht bij diverse instellingen en schreef hij samen met Eric Ebben het boek  “Erfrecht voor de praktijk.” Hij is lid van de Vereniging Erfrecht Advocaten Nederland (VEAN), maakte deel uit van het oprichtingsbestuur en is één van de leden van de examencommissie van de VEAN. Ook is hij lid van de redactie van Advotip, nieuwsbrief voor de erfrechtadvocaat.