In de pers 2013 – 2014 2020-06-15T09:14:51+00:00

Nalatenschapsmediation in de pers 2013 – 2014

Else-Marie van den Eerenbeemt in het tijdschrift ‘voor nu en later’ over Schenken, erven en nalaten:

Het afwikkelen van een erfenis leidt nogal eens tot knallende ruzies in families. Dat wil je als erflater niet.
Maak dus een zorgvuldige en rechtvaardige afweging, ongeacht de verhouding met een van de kinderen. En praat erover.
Zo voorkom je narigheid bij het verdelen van de erfenis, zegt familietherapeut Else-Marie van den Eerembeemt. Een paar adviezen voor erflaters én erfgenamen.

Lees hier het hele artikel van Else-Marie van den Eerenbeemt: ‘Voorkom ellende’ in pdf.


‘Wat als stiefmama de erfenis krijgt?’

Mr. Annette van Riemsdijk in Trouw, 1 maart 2014

Nieuwe opleiding leert mediators wat zij moeten doen bij erfenisconflicten in gebroken gezinnen

De band tussen een vrouw en haar twee volwassen stiefkinderen (39 en 41) is warm en duurzaam; ze trekken al een kwart eeuw samen op. Wat de twee kinderen erg waarderen, is dat hun stiefmoeder zo goed voor hun vader zorgt. Die is ziek en op een dag gaat hij dood.

Dan komt de erfenis en begint het gedonder, vertelt Mr. Annette van Riemsdijk, die als advocate en plaatsvervangend rechter gespecialiseerd is in nalatenschapskwesties. “Je ziet vaak dat stiefmama last krijgt van stiefkinderen als papa overlijdt. Achteraf blijkt hij de verbindende factor.”

Lees hier het hele artikel ‘Wat als stiefmama de erfenis krijgt?’ in pdf.


De verwevenheid van verlies en conflict

door Marion Uitslag en Tineke Rodenburg in het Nmi tijdschrift Conflicthantering, nummer 6 2013

Marion Uitslag en Tineke Rodenburg leggen in dit artikel een samenhangende kijk op conflicten en verliezen voor.
Veel conflicten raken aan de angst voor verlies. Deze angst kan bijvoorbeeld de drijfveer vormen om een conflict
wel of niet aan te gaan.
Daarnaast vormen conflicten vaak de opmaat voor een verlies en onder een conflict kan een dreigend verlies schuilgaan.
Oog voor de conflictaspecten van het verlies bevordert volgens de auteurs een betere of snellere verliesverwerking en oog voor de verliesaspecten van een conflict draagt bij aan een breder
oplossingspotentieel. Hun zogeheten hartmodel helpt daarbij (1).

Lees hier het hele artikel ‘De verwevenheid van verlies en conflict’, door Marion Uitslag en Tineke Rodenburg


Mr. Annette van Riemsdijk: “Maak nalatenschap bespreekbaar!”

door Mart Hulshof www.fambizz.nl 10 december 2014

Mr. Annette van Riemsdijk doorbreekt met het nieuw boek Voortleven het taboe dat er in familiebedrijven rust op het bespreekbaar maken van nalatenschap. Met haar boek instrueert zij deze bedrijven in hoe een gesprek hierover het best is te voeren.

Het boek Voortleven richt zich voor een belangrijk deel op familiebedrijven en hun nalatenschap. Of eigenlijk: het gebrek aan het bespreekbaar maken van dit nalatenschap. Fambizz sprak met de auteur mr. Annette van Riemsdijk, van Van Riemsdijk Advocatuur en Mediation, over haar nieuwe boek en de waarde die het volgens haar heeft voor veel familiebedrijven.

Hoe belangrijk is dit boek voor familiebedrijven?
“Veel familiebedrijven kampen met een opvolgingsproblematiek. Wie van de nieuwe generatie het bedrijf gaat opvolgen is een veel voorkomende vraag. Daarnaast worden in familiebedrijven de normen en waarden van de familie veelal vermengd met de bedrijfsaspecten, wat zorgt voor wrijving. Ook vindt de nieuwe generatie het vaak lastig om te melden welke kant ze op willen binnen het bedrijf terwijl de oude generatie maar moeilijk innoveert of zich met de nieuwe generatie blijft bemoeien. Al deze botsingen zorgen voor spanning in het bedrijf, die de communicatie verslechtert. Dit is zeer belastend voor de overdracht van het bedrijf, omdat hierdoor onduidelijk is wat ieders verwachtingen zijn ten aanzien van het familiebedrijf. Het boek instrueert familiebedrijven in hoe de familieleden het best het gesprek met elkaar aan kunnen gaan, teneinde de overdracht van het bedrijf zo soepel mogelijk te laten verlopen. Dit gesprek noemen we ook wel nalatenschapmediation.”

Wanneer wordt nalatenschapmediation belangrijk voor familiebedrijven?
“Hier moeten familiebedrijven zo vroeg mogelijk mee beginnen. Crisismomenten als scheidingen, faillissementen en sterfgevallen kunnen op onverwachte momenten het hele familiebedrijf op z’n kop zetten. Als er dan onduidelijkheden zijn over ieders positie in het bedrijf, kan binnen de familie al snel de vlam in de pan schieten. Het is dan ook belangrijk dat de familieleden in een vroeg stadium met elkaar in beraad gaan over ieders (toekomstige) positie binnen het familiebedrijf, zodat niemand voor verrassingen komt te staan bij een overdracht. De afspraken die hieruit volgen, dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd in een familiestatuut, zodat hier later geen conflicten over kunnen ontstaan.”

Hoe moeten familiebedrijven deze nalatenschapsmediation organiseren?
“Families doen er verstandig aan om deze gesprekken te voeren met een professioneel mediator, die vakkundig is op het gebied van financiële, juridische en emotionele aspecten. De gesprekken met een dergelijke mediator zijn vertrouwelijk. Elk familielid heeft spreektijd. De mediator staat hiervoor garant door met constructieve en destructieve communicatie de ‘stillen’ wat spraakzamer te maken en de ‘schreeuwerds’ wat af te vlakken. Deze gesprekken zijn uiteindelijk het meest effectief.”

Op vrijdag 12 december wordt het eerste exemplaar van het boek uitgereikt aan Prem Radhakishun in het Amstel Hotel in Amsterdam.


Nieuwsuur: Ruzie bij afwikkeling erfenis