[layerslider id="5"]
Intervisie 2018-02-14T16:06:50+00:00

Intervisie en nalatenschapsmediation

De stichting biedt gereguleerde en methodische intervisie aan voor de geregistreerde nalatenschapsmediator. De achterliggende gedachte is dat intervisie leidt tot ontwikkelingen kwaliteitsbevordering van de beroepsuitoefening en efficiëntie. De stichting wil in het bijzonder bevorderen dat de nalatenschapsmediators het zicht op hun eigen praktijkvoering behouden en op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen. In een tijd waar de markt van mediators steeds meer een product vraagt tegen een gefixeerde, althans lagere prijs dan vroeger, kan de werkdruk binnen de beroepsgroep groter geworden. De stichting wil collegiale samenwerking bevorderen en uitval voorkomen.

Het staat de nalatenschapsmediators vrij zelf vaste of ad hoc intervisiegroepen op te zetten.
De leden van een intervisiegroep (zij die om beurten intervisie ondergaan) zijn de nalatenschapsmediators. De nalatenschapsmediators die cases inbrengen worden aangeduid met ‘inbrengers’.

Onderwerpen

In de intervisiebijeenkomsten zullen naast het opfrissen van beroepsvaardigheden en kennis ook vragen aan de orde komen als:

  • Hoe functioneert het leiderschap van de nalatenschapsmediator/inbrenger?
  • Hoe ontwikkelt de inbrenger strategie en beleid?
  • Hoe zet de inbrenger vaardigheden en kennis in?
  • Hoe worden de processen ingericht?
  • Hoe kan de inbrenger, met hulp van de begeleider en de overige leden van de intervisiegroep, zijn resultaten, zowel in termen van productie en efficiency, als in termen van tevredenheid van cliënten, medewerkers en samenleving optimaliseren?

Intervisiebegeleiders

Als intervisiebegeleiders gelden alle docenten van de specialisatieopleiding Nalatenschapsmediation. Dit team wordt in de toekomst mogelijk uitgebreid. De begeleider fungeert als voorzitter tijdens de intervisie. De nalatenschapsmediators spreken met hun begeleider een honorarium af. De stichting hanteert als uitgangspunt dat een begeleider €800,- per dagdeel rekent exclusief reis- en parkeerkosten. De kosten van de begeleider kunnen uiteraard afwijken in overleg met de intervisiegroep. Gebruikelijk is dat de groep zich laat vertegenwoordigen door één iemand. De begeleider zal hem of haar zijn declaratie sturen. De vertegenwoordiger zorgt voor de betaling en int vervolgens de nota bij de afzonderlijke groepsleden.

Vragen of aanmelden

Heeft u hier vragen over, neem dan graag contact met ons op, en wij zullen u zo snel mogelijk antwoorden.