[layerslider id="9"]
Over nalatenschapsmediation 2018-02-14T16:06:26+00:00

Over nalatenschapsmediation

Ruzie rondom de erfenis: en wat nu?

Bij het afwikkelen van een erfenis gaat het vaak om rouw en verdelen. Door het overlijden van een dierbare in de familie kunnen emoties en geldzaken samen komen en nabestaanden gaan hier heel verschillend mee om. Oud zeer kan weer naar boven komen en ruzie of onenigheid veroorzaken. Gevolg daarvan kan zijn dat betrokkenen er zelf niet meer uitkomen.
De nalatenschapsmediator kan helpen die impasse te doorbreken. Nalatenschapsmediation kan voorkomen dat families – al dan niet tijdelijk – uit elkaar vallen en ze soms zelfs dichter bij elkaar brengen.

Nalatenschapsmediation

Nalatenschapsmediation is een methode van conflictbeheersing zonder tussenkomst van een rechter, onder leiding van een onafhankelijke deskundige: de nalatenschapsmediator. Een nalatenschapsmediator is een gespecialiseerde mediator met kennis van erfrecht en familierelaties, en die zich richt op kwesties rondom overlijden.

Wat doet een nalatenschapsmediator?

De nalatenschapsmediator geeft geen panklare oplossingen, maar begeleidt partijen naar hun eigen gevonden oplossing. De mediator legt aan de partijen uit waar hun keuzes – menselijk, financieel en juridisch – toe leiden en bevordert het gesprek tussen hen. De nalatenschapsmediator ziet er op toe dat de gemaakte afspraken juridisch haalbaar zijn en legt ze vast in een schriftelijke overeenkomst.

Samen een oplossing vinden 

Nalatenschapsmediation is een gestructureerd proces waarin de verschillende stadia van het conflict doorlopen worden om tot een oplossing te komen. De oplossing komt tegemoet aan de gemeenschappelijke belangen en de toekomst van de deelnemers en wordt schriftelijk vastgelegd. Het resultaat dat op deze wijze bereikt wordt, heeft grote positieve gevolgen voor de eigenwaarde van de familieleden en voor hun onderlinge verhouding.

Voorkomen is beter

Iedereen denkt wel eens na over hoe je nabestaat; als ik er niet meer ben, wat dan? Hoe zal men zich mij herinneren?
Ook vooruitlopend op uw overlijden, kunt u een nalatenschaps-mediator inschakelen. U kunt dan in een bijeenkomst aan uw dier-baren vertellen wat het leven voor u betekend heeft. En in overleg met de toekomstige erfgenamen afspraken maken en regelingen treffen, zodat alles straks goed geregeld is en ruzies of onenigheid worden voorkomen. Ook biedt nalatenschapsmediation de mogelijkheid om in een veilige omgeving moeilijke onderwerpen of taboes bespreekbaar te maken tijdens leven, zo worden eveneens conflicten na overlijden vermeden. En het kan enorm opluchten als u al jaren ergens mee zit en hier eindelijk in een beschermde situatie over kan praten.
Dus denk niet alleen aan een nalatenschapsmediation als iemand al is overleden, maar bereid u voor.

Essentie van mediation 

Mediation kenmerkt zich door de vertrouwelijkheid van en vrijwillige deelname aan de gesprekken en een bereidheid tot overleg. De mediator is onpartijdig en de aanpak is toekomstgericht. Er wordt niet over maar met en door de deelnemers beslist. Iedere mediation-bijeenkomst is informeel van sfeer.